Edukacija i podrška za sve hardverske i softverske proizvode iz našeg asortimana.

– edukacije je moguće potpuno prilagoditi zahtjevima, potrebama i predznanju korisnika
– svakom korisniku nudimo individualan pristup, u edukacijama koristimo realne primjere iz prakse
– isporučujemo potrebne edukacijske materijale kao što su testni podaci, upute za rad te PowerPoint prezentacije
– za sve naše proizvode nudimo stalnu podršku u vidu telefonske ili on-line komunikacije
– za neke proizvode i usluge nudimo mogućnost certificiranja

Nudimo sljedeće opcije školovanja i certificiranja:

 1. Školovanje za izmjeru klasičnim geodetskim instrumentima (mjerna stanica, nivelir, GNSS prijemnik)
 2. Školovanje i certificiranje za pilota bespilotnih letjelica
 3. Školovanje i certificiranje za rad s laserskim skenerima
 4. Školovanje i certificiranje za prikupljanje podataka LiDAR senzorima sa bespilotnih letjelica
 5. Školovanje i certificiranje za fotogrametrijsku izmjeru
 6. Školovanje i certificiranje za snimanje iz zraka (aerofotogrametriju)
 7. Školovanje i certificiranje za obradu geodetskih mjerenja
 8. Školovanje i certificiranje za obradu fotogrametrijskih mjerenja
 9. Školovanje i certificiranje za obradu mjerenja laserskih skenera
 10. Školovanje za rad i iskorištavanje 3D podataka
 11. Razvoj i poboljšanje poslovnih procesa na konkretnim primjerima

Kliknite ovdje kako biste pristupili video uputama!

Za sve upite, ili dogovor oko edukacije se javite na broj telefona 040 363 299 ili na mail adresu info(at)geocentar.com