Software

v

         GeoCentar > Shop > Software

Software za GIS i geodeziju

Software za prikupljanje prostornih podataka:

Projektni timovi mogu na jednostavan način pristupiti i dijeliti prikupljene podatke na terenu preko “cloud” korisničkog računa svoje firme. Povezivanje na “cloud” sa MAGNET Enterprise softverom na Autodesk-ovu web uslugu AutoCAD 360 omogućuje razmjenu crteža u DWG formatu (sa promjenama) između ureda i terena.

Na slijedećem videu prikazana je razmjena podataka između terena i ureda preko MAGNET Enterprise softvera i Autodesk web usluge AutoCAD 360:

Software za monitoring

Software za referentne bazne stanice

  • topcon2topcon2
  • sokkiasokkia
  • FaroFaro
  • Nivel SystemNivel System
  • nestlenestle
  • goeckgoeck
  • Smarttech3DSmarttech3D
Izbornik