Monitoring

v

         GeoCentar > Shop > Topcon > Monitoring

Zašto monitoring?

Na deformacije visokih objekata (zgrade, hidroelektrane, brane, tuneli i mostovi) utječu različiti faktori kao što su građevinski iskopi, starost objekata, otežani vremenski uvjeti, pomaci tla i druge unutarnje i vanjske sile. Danas, diljem svijeta projekti izgradnje mogu trajati 24 sata na dan i 7 dana u tjednu te je krajnji cilj osigurati zaštitu ljudi, opreme i okoliša od šteta i katastrofa te ostale iznenadne i nepredvidive pojave na objektima.
Topcon je osmislio rješenja za monitoring koja omogućavaju najsigurniji rad na aplikacijama za praćenje deformacija.

Instrumentarij za monitoring

Topcon DELTA rješenja za monitoring

Sustav se sastoji od Topcon Delta Link uređaja i software-a Topcon Delta Log i Topcon Delta Watch. Daju kompletnu bazu podataka za temeljito razumijevanje za praćenje deformacije objekata.

Topcon Delta Link

Topcon Delta Link

Za autonomni rad mjerne stanice i senzora za prikupljanje informacija s terena. Ima mogućnost povezivanja na Ethernet, preko Wi-Fi mreže i GSM modema. U slučaju prekida napajanja ima dodatnu eksternu bateriju i solarne panele. U standardnoj konfiguraciji je integriran i senzor za temperaturu i tlak.

Karakteristike

 • visoka fleksibilnost snimanja i obrade podataka dobivenih iz motorizirane mjerne stanice i postavljenih senzora na objektu
 • integrirani komunikacijski kanali za daljinsko povezivanje
 • podešavanje mreže i analiza s automatiziranom kontrolom kvalitete s eliminacijom prepreka
 • podesiv i robustan hardware
 • izvještaji, vizualizacija i alarm

Topcon Delta Log

Intuitivno web sučelje za upravljanje opažanjima, otkrivanju vrsta markica i planiranju mjerenja. Ima podršku za jedinstvene funkcije kao što je Topcon automatsko otkrivanje mreže točaka “Matrix detection”.

Karakteristike

 • standardni software u paketu s Delta Link uređajem
 • set parametara za praćenje
 • sesije uključivanja i isključivanja
 • daljinski servis za upravljanje

Topcon Delta Watch

Topcon Delta Watch

Softversko modularno rješenje za nadzor, upravljanje i evaluaciju praćenih podataka i moguće aktivacije alarma. Omogućava obradu i analizu podataka prikupljenih iz robotskih mjernih stanica, GNSS prijamnika, uređaja za niveliranje i  senzora za praćenje  geotehničkih i strukturalnih promjena. Sinkroniziran rad s Delta Log web sučeljem, bez gubitaka prikupljenih podataka. Osigurava integraciju sustava u velike projekte nadzora.

Karakteristike

 • izvođenje operacija računanja, obavijesti i prilagođenih izvještaja
 • praćenje, procjena i upravljanje rizikom
 • modularni razvoj ovisno o rastu zahtjeva na projektu
 • topcon2topcon2
 • sokkiasokkia
 • FaroFaro
 • Nivel SystemNivel System
 • nestlenestle
 • goeckgoeck
 • Smarttech3DSmarttech3D
Izbornik