Title Image

Podrška – GNSS i TS

TOPCON

Software za prijenos podataka na PC:

Software za spajanje na PC:

Za korisnike Viste i Windows 7 i Windows 10 OS-a:

Mobile Device Center 6.1

Software za učitavanje pozadinske slike:

GeoTiffer

.zip|1.54MB

Upute za T7D software:

Upute za lokalizaciju: