Proizvodi

Rotacioni laserski niveliri RL-H4C

Mogućnosti nagiba, horizontiranja i velikog dosega u kompletu!!!

  • brzo auto-horizontiranje
  • visoka točnost horizontiranja: ±1,0″
  • brzina rotacije 600 rpm
  • namještanje nagiba do ± 5% 
  • mjerni rang polumjera 400 m 
  • mogućnost kontrole stroja
  • punjive alkaline AA baterije (100 sati rada) ili NiMH baterija BT-67Q (60 sati rada)
Izbornik