Proizvodi

Magnet Office Tools

 

Povezivanje – Obrada – Izvještaji – Vizualizacija

Kategorije: ,
 • transfer podataka sa kontrolera, mjernih stanica, digitalnih nivelira na PC i obrnuto
 • kreiranje zapisnika mjerenja
 • prikaz podataka na Google Earth
 • izrada slojnica i prikaz ploha (2D i 3D)
 • export podataka u brojne formate (dxf, dwg, shape, txt, ASCII, csv, dgn…)
 •  fotografija kao atribut uz snimljenu točku
 • ceste
 • lokalizacija
 • računanje poligonskog vlaka
 • računanje 7 parametarske transformacije
 •  direktna veza na MAGNET Enterprise (praćenje terenskog mjerenja u uredu u realnom vremenu)
 • moguć je prijenos podataka iz software-a TopSURV
Izbornik