MAGNET Collage

Cijena na upit

Kategorija:

Opis

Topcon Magnet Collage jedinstveno je Topconvovo rješenje za obradu i rad s 3D podacima. Softver ima mogućnost procesiranja sirovih mjerenja Topconovih laserskih sustava (GLS-2000,  GTL-1000, IP-S3, RD-M1), ali i učitavanja drugih oblaka točaka kreiranih metodom fotogrametrijske izmjere (npr. Falcon 8+ ili Sirius Pro). Učitane je 3D podatke moguće pregledavati, kombinirati i dijeliti koristeći web sučelje. Također, softver omogućuje kreiranje različitih presjeka, poprečnih i uzdužnih profila, dodavanje CAD primitivnih elemenata, izradu ortofoto prikaza, računanje volumena, kreiranje digitalnih modela terena i slojnica itd.