Proizvodi

FARO VirtuSurv

Software za obradu 3D skeniranih podataka, neovisan o AutoCADu. Ubrzava i olakšava rad na 3D oblaku točaka.

Detalji proizvoda

  • podrška za velik broj formata
  • foto prikaz skeniranih oblaka točaka
  • preklapanje oblaka točaka i dobivenih rezultata obrade
  • iscrtavanje u AutoCADu i Revitu simultanim mjerenjem u VirtuSurvu
  • prijenos koordinatnih točaka i dužina u bilo koji drugi Windows program neovisno o AutoCADu
  • kombinacija oblaka točaka iz različitih skenera unutar jednog projekta
  • mjerenje rubova oblaka točaka iz jednog skena
  • izrada zapisnika mjerenja
Izbornik