Proizvodi

ClearEdge3D – EdgeWise

Reducira vrijeme 3D modeliranja za 90%

 

Software za napredno 3D modeliranje koji iz oblaka točaka automatski izdvaja visoko precizne modele namijenjene za daljnju obradu u CAD programima. Pomoću svojih algoritama može drastično smanjiti vrijeme izrade 3D CAD modela na samo nekoliko sati. Poslovi koje ste prije morali raditi tjednima, sada se mogu napraviti za nekoliko sati.

EdgeWise BuildingTM

1. Uvoz oblaka točaka:

2. Klasifikacija točaka:

3. Generiranje ploha:

4. Izvoz u CAD:

EdgeWise Building

EdgeWise PlantTM

1. Uvoz oblaka točaka:

2. Generiranje cijevi i ploha:

3. Izvoz:

EdgeWise Plant

Detalji proizvoda

 • podrška za različite formate
 • interaktivna 3D vizualizacija
 • prikaz prema željama kupca
 • smanjivanje gustoće oblaka točaka
 • interaktivan odabir odsječaka i pododsječaka oblaka točaka
 • potpuno poravnanje parametara odabranih točaka
 • automatski odabir baznih točaka
 • kreiranje optimiziranog modela bazne plohe
 • automatski odabir točaka prema planarnoj plohi
 • automatsko izdvajanje i čišćenje vidljivih rubova
 • prilagodljivo ispravljanje granica poligona
 • kreiranje čistih poligonalnih modela
 • export u .dxf format

 

Demo verziju softvera možete preuzetii na službenoj web stranici www.clearedge3d.com.

Izbornik