Proizvodi

Agisoft PhotoScan – software za naknadnu obradu snimaka iz zraka

Napredno softversko rješenje koje omogućava izradu teksturiranih 3D modela iz digitalnih snimaka. Podržava rekonstrukciju i georeferenciranje s i bez izmjere kontrolnih točaka na terenu (GCP). To znači da omogućava izradu digitalnog modela terena i digitalnog ortofota pomoću određivanja koordinata orijentacijskih točaka (GCP) na terenu ili da se pozicija kamere za svaki napravljeni snimak (pomoću RTK pozicioniranja) koristi kao zamjena za opažanje kontrolnih točaka na terenu. Rezultati koji se mogu dobiti pomoću Agisoft PhotoScan softvera su oblak točaka, digitalni visinski modeli (DTM/DSM), digitalni ortofoto.

Agisoft PhotoScan

*ako imate bespilotnu letjelicu DJI Phantom 4 ili Phantom 4 Pro, kupnjom ovog softvera dobijete i  obuku za planiranje leta do izrade finalnih rezultata

 • fotogrametrija – obrada različitih vrsta snimaka (snimke snimljene sa zraka i tla), automatska kalibracija, podrška za različite vrste digitalnih kamera
 • uređivanje i klasifikacija oblaka točaka
 • izrada i export digitalnog visinskog modela (DEM)
 • izrada i obrada ortomozaika
 • generiranje digitalnog ortofota
 • mjerenje: dužina, površina, volumeni
 • učitavanje orijentacijskih točaka (GCP) u modele
 • Python skripte za uređivanje tijeka načina rada
 • generiranje i teksturiranje 3D objekata (3D modela)
 • 4D modeliranje za dinamičke scene
 • izrada panoramske slike
 • obrada multispektralnih snimaka
 • računanje indeksa vegetacije (NDVI i sl.)
 • obrada podataka na daljinu (preko internet mreže)
 • OS:  Windows, Mac OS X, Debian/Ubuntu
 • direktno učitavanje na internet servise: Sketchfab (3D modeli), Mapbox (ortofoto)
Izbornik