Praćenje strukturnog zdravlja zgrade je jedno od bitnih aspekta u životnom ciklusu objekta, bilo da se radi o ključnom objektu koji zahtjeva praćenje od trenutka puštanja u pogon, ili o nekom starijem objektu koji je zbog vanjskih utjecaja postao nesiguran za upotrebu. Sustavi permanentnog (trajnog) monitoringa građevina glavna su komponenta kada je rijeć o detekciji pomaka i deformacija u realnom vremenu. Postoje različite vrste sustava za praćenje, ali u ovome će se članku razmatrati dvije od njih: geodetski sustav (apsolutni) i geotehnički sustav (relativni).
topcon_nivelir_mjerenje_na_terenu
Postoje različite vrste nivelira Čija je cijena različita. Koja je razlika između optičkog nivelira, laserskog nivelira i digitalnog nivelira i kako se mjeri nivelirom. Kako prepoznati da je potrebno servisirati nivelir
Sve je aktualnija tema izrade dokumentacije za potrebe obnove i očuvanja starih zgrada i fasada, naročito onih koje su oštećene i / ili dotrajale. Kako velik broj takvih objekata nema nikakvu vrstu dokumentacije, čak ni najosnovnije tlocrte (plan evakuacije ne možemo smatrati valjanim tlocrtom), uočena je potreba i potencijal upotrebe moderne 3D tehnologije u navedene svrhe. Već je nebrojeno puta dokazano kako nacrti nastali korištenjem jednostavnih mjernih uređaja kao što su vrpce ili ručni daljinomjeri jednostavno ne odgovaraju stvarnom stanju niti mogu dati realan prikaz objekta. Izrada dokumentacije takvim uređajima podložna je ljudskim greškama, improvizacijama i kompromisima koji su nedopustivi za današnje doba moderne tehnologije. Iz navedenih razloga cilj nam je pokazati kako na suvremen, brz i efikasan način riješiti problem često netočne i nepostojeće dokumentacije starijih, oštećenih i dotrajalih zgrada i fasada, koristeći moderne tehnologije kao što su lasersko skeniranje i fotogrametrija. Navedene su metodologije već uvelike usvojene u razvijenim zemljama kao što su Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Austrija itd. te očekujemo njihovu brzu ekspanziju i na našem području.
Pored dosadašnjeg načina financiranja, od sada vam nudimo moderni oblik financiranja opreme za pravne osobe putem […]