Novi GNSS uređaj – Hiper SR

  |   TOPCON

Robustan, lagan GNSS prijamnik koji možete koristiti za RTK mjerenje na CROPOS i kao baza-rover sustav (300 m, LongLink), potpuno bez kablova.

 

Sadrži GNSS board baziran na Vanguard tehnologiji, industrijski vodeću Fence antenu, internu bateriju dugog vijeka trajanja, memoriju i Topcon inovativnu LongLink bežičnu komunikacijsku tehnologiju (vrlo upotrebljivo ako se koristi kao baza-rover sustav).Izbornik