Title Image

Blog

Micron3D

NOVI 3D skener sa strukturnom bijelom svjetlosti

  |   SMARTTECH3D

Novi 3D skener za digitalizaciju muzejskih izložaka – SMARTTECH MCRON3D u boji omogućava snimanje objekta s teksturom i izradu triangulacijske mreže direktno na terenu. Gustoćom oblaka točaka 1000 točaka po mm2 reflektira najmanji detalj geometrije i boju objekta. Visoka rezolucija mjerenja omogućuje korisniku prikupljanje informacija iz objekata s vrlo kompleksnim strukturama, kao što su keramički ukrasi, odjeća i ulja na platnu koja su bila, do sada, problematična za 3D skeniranje.

Više o skeneru