onama1
φ: 46.2344
λ: 16.2616

 

GEO-CENTAR d.o.o.

Upisan u sudski registar trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS 070046716
Direktor: Đuro Zalović
Temeljni kapital: 33, 200.00 kn uplaćen u cijelosti

OIB: 71106141762
MB: 03724450
IBAN:
HR 102340 0091 1160 0609 8
Porezni broj za inozemstvo: HR71106141762

 

Sjedište:
Jurja IV. Zrinskog 12/B
40000 Čakovec

 

Tel: 040 363 299

 

Tehnička podrška: 040 363 216, vedran@geocentar.com
Primanje narudžbi: 040 363 299, info@geocentar.com

E-mail: info@geocentar.com

 

Društvene mreže:

 

KONTAKTIRAJTE NAS