Optički niveliri

Optički automatski nivelir idealan je instrument za svako gradilište. Uz pomoć njih moguće je precizno mjeriti visinske razlike, a samim time i visine repera, visine kota i visine točaka. Mjerenje nivelirom uključuje očitavanje vrijednosti na nivelmanskim letvama te se jednostavnim oduzimanjem očitanja računaju razlike u visinama. Prilikom rada sa nivelirom, potrebno ga je postaviti horizontalno, čemu služi libela na niveliru, međutim svaki nivelir u sebi sadrži kompenzator. Kompenzator je uređaj koji automatski dovodi nit nitnog križa nivelira u horizontalan položaj, ukoliko nivelir nije savršeno horizontiran. Danas se uglavnom koriste automatski kompenzatori, stoga i naziv automatski optički nivelir.
Obavezan dodatak niveliru su nivelmanska letva i stativ na koji se postavlja nivelir. Podatak o visini terena upotpunjuje plan ili kartu. Niveliri se koriste za određivanje nagiba, padova, za iskolčenje građevina u vertikalnom smislu itd. Postoje različiti niveliri čija cijena može varirati. Kako bi saznali više o nivelirima i o tome kako koristiti nivelire, te kako prepoznati da li je vaš nivelir ispravan i kada je vrijeme za servis nivelira, pročitajte članak na našoj web stranici koji detaljno opisuje sve što trebate znati o nivelirima. Članak možete pronaći na linku: https://geocentar.com/sve-o-nivelirima/

Prikazuje se svih 7 rezultata