Optički niveliri

Optički automatski nivelir idealan je instrument za svako gradilište. Pomoću njih moguće je precizno mjeriti visinske razlike, a samim time i visine repera, visine kota i visine točaka. Mjerenje nivelirom uključuje očitavanje vrijednosti na nivelmanskim letvama te se jednostavnim oduzimanjem očitanja računaju razlike u visinama. Prilikom rada sa nivelirom, potrebno ga je postaviti horizontalno, čemu služi libela na niveliru. Unatoč tome, svaki nivelir u sebi sadrži kompenzator. Kompenzator je uređaj koji automatski dovodi nit nitnog križa nivelira u horizontalan položaj. Danas se uglavnom koriste automatski kompenzatori, stoga i naziv automatski optički nivelir.
Obavezan dodatak niveliru su nivelmanska letva i stativ na koji se postavlja nivelir. Niveliri se koriste za određivanje nagiba, padova, za iskolčenje građevina u vertikalnom smislu itd. Postoje različiti niveliri čija cijena može varirati. Kako bi saznali više o nivelirima i o tome kako koristiti nivelire, te kako prepoznati je li vaš nivelir ispravan i kada je vrijeme za servis nivelira, pročitajte članak na stranici: https://geocentar.com/sve-o-nivelirima/

Kliknite ovdje za usporedbu specifikacija optičkih nivelira. 

Prikazuje se svih 7 rezultata