Title Image

Upravljanje šumskim resursima

Klasifikacija oblaka točaka po pojedinim stablima

Prsni promjeri stabala izračunati pomoću oblaka točaka

Visine stabala izračunate pomoću oblaka točaka

Volumeni stabala i njihovih krošanja dobiveni pomoću oblaka točaka

Slider

 

Drvo je naš najvažniji obnovljivi resurs. Kako bismo pravilno gospodarili njime, potrebo je poznavati tip i količinu drvne mase koja nam je na raspolaganju. Podaci poput prsnog promjera, visine i vrste stabla neophodni su za ispravno upravljanje šumskim resursima. Tradicionalne metode prikupljanja navedenih podataka su dugotrajne, neprecizne i nepotpune. Korištenje modernih načina prikupljanja i analize 3D podataka uvelike ubrzava i olakšava upravljanje šumskim resursima, praćenje promjena biomase te donošenje odluka o raspolaganju drvnom masom.

Proizvodi vezani uz aplikaciju: