4

3D sken šumskih stabala

3

Izračun visine svakog pojedinog stabla

2

Projekcije krošanja stabala na teren

 

Određivanje količina drvne mase najčešće je izrazito zamoran posao. Vrlo se često za određena područja rade samo procjene, budući da bi kompletna izmjera i izračun bili financijski i vremenski neisplativi. S druge strane, korištenjem moderne 3D tehnologije, može se u kratkom vremenu napraviti digitalni prikaz šume te djelomično ili u potpunosti automatizirati cijeli proces. Nadalje, zahvaljujući prikupljenim 3D podacima, moguće je implementirati kompletan GIS stabala, koji bi sadržavao ID stabla, visinu, prsni promjer, položaj, vrstu, količinu drvne mase itd.

Proizvodi vezani uz aplikaciju:

Za sve upite i dodatne informacije javite se na broj telefona 040 363 299 ili na mail adresu info@geocentar.com