Title Image

Praćenje eksploatacije materijala

Radovi na kamenolomu

3D model kamenoloma

Neteksturirani prikaz 3D modela kamenoloma

Izračun volumena hrpe građevinskog materijala

Praćenje pomaka kritičnih točaka kamenoloma

Lasersko skeniranje za potrebe određivanja količina materijala

Mobilno lasersko skeniranje rudnika

Slider

 

U rudarstvu je izrazito važno poznavati količine materijala koji je iskopan. Tradicionalne metode uključuju klasična geodetska mjerenja mjernom stanicom ili GNSS tehnologijom. Koristeći moderne tehnike za masovno prikupljanje podataka (fotogrametrija i lasersko skeniranje), iste je rezultate moguće dobiti mnogo brže, jednostavnije i sigurnije. Štoviše, koristeći takvu tehnologiju moguće je provoditi dugoročno praćenje područja eksploatacije, popraćenu detaljnim analizama i izvješćima.

Proizvodi vezani uz aplikaciju: