Rudarstvo_kartiranje1

Tlocrtni prikaz laserskog skena rudnika

Rudarstvo_kartiranje2

Izmjera spilje ručnim mobilnom skenerom

Rudarstvo_kartiranje3

Pogled na kamenolom iz zraka

Rudarstvo_kartiranje4

Fotogrametrijsko snimanje za potrebe praćenja eksploatacije materijala

Rudarstvo_kartiranje5

Terestričko lasersko skeniranje tunela

Rudarstvo_kartiranje6

Određivanje azimuta u tunelu pomoći žiroskopske mjerne stanice

Rudarstvo_kartiranje7

Mobilno lasersko skeniranje spilje

 

Bitan aspekt održavanja i iskorištavanja rudnika i spilja jest aktualan i točan snimak istih. Bilo da je riječ o iskapanju ruda, određivanju količina materijala ili o nekoj vrsti vizualizacije, tradicionalni 2D prikazi podzemnih objekata najčešće više nisu dostatni. Koristeći mobilne sustave za kartiranje ili terestričke laserske skenere, moguće je u kratkom vremenu dobiti realističan i kompletan 3D prikaz rudnika, tunela ili spilje. Takve je 3D modele moguće naknadno iskorištavati za jednostavne zadatke poput dobivanja centralne linije rudnika ili spilje, ali i za napredne vizualizacije i simulacije daljnjeg iskorištavanja i tijeka rada, što uvelike doprinosi efikasnosti i uštedi vremena te značajno smanjuje troškove.

Proizvodi vezani uz aplikaciju:

Za sve upite i dodatne informacije javite se na broj telefona 040 363 299 ili na mail adresu info@geocentar.com