Title Image

Izrada 2D profila

Poprečni profil rudnika dobiven laserskim skeniranjem

Nacrtni prikaz 3D skena rudnika

Oblak točaka rudnika dobiven mobilnim laserskim skenerom

Površina poprečnog profila rudnika

Slider

 

Određivanje poprečnih profila, njihovih površina, kao i samog volumena podzemnih objekata vrlo su česti zahtjevi u ovoj industriji. Snimanje točaka profila može se odraditi tradicionalnim mjernim metodama koje podrazumijevaju korištenje mjernih stanica. Međutim, takav je pristup izrazito dugotrajan i često neisplativ. Koristeći mobilne sustave za kartiranje ili terestričke laserske skenere moguće je iste podatke dobiti izrazito brzo, pouzdano i jednoznačno.

Proizvodi vezani uz aplikaciju: