Title Image

Izmjera poljoprivrednog zemljišta

Poljoprivredna zemljišta iz zraka

Poljoprivredno zemljište snimljeno multispektralnom kamerom

Izmjera zemljišta bespilotnom letjelicom

Slider

 

Određivanje dimenzija, površine i granica poljoprivrednog zemljišta vrlo je bitno kako bi se moglo ispravno planirati raspolaganje istim. Izmjeru je moguće provesti koristeći jednostavne ručne GNSS uređaje. Za veća i kompleksnija područja, preporuka je zemljište kartirati koristeći bespilotne letjelice.

Proizvodi vezani uz aplikaciju: