Title Image

Niveliranje

Prijenos visine pomoću rotacijskog lasera

Očitanje visine na letvi

Uspostava visinske osnove na gradilištu

Precizan prijenos visine

Slider

Tradicionalan posao na gradilištu uključuje precizan prijenos visine. Iako postoji mnogo metodologija da se isto postigne, najjednostavnija i najpouzdanija je svakako niveliranje. Naša ponuda uključuje digitalne i analogne optičke, kao i laserske nivelire.

Proizvodi vezani uz aplikaciju: