Title Image

Izmjera i iskolčenje

Precizno iskolčenje pomoću mmGPS sustava

Geodetska izmjera na gradilištu

Izmjera pomoću robotizirane mjerne stanice

Robotizirana mjerna stanica prilikom praćenja prizme

Iskolčenje pomoću manualne mjerne stanice

Izmjera i iskolčenje pomoću manualne mjerne stanice

GNSS izmjera na gradilištu

Iskolčenje pravog kuta na gradilištu

Slider

Izrada podloge za projektiranje, iskolčenje nove građevine, praćenje gradnje te snimka izvedenog stanja sastavni su dio svakog građevinskog procesa. Sve je navedeno moguće postići koristeći tradicionalne geodetske instrumente kao što su mjerne stanice i GNSS uređaji. S druge strane, izmjeru terena danas je moguće odraditi koristeći i novije tehnologije za masovno prikupljanje podataka, kao što su fotogrametrija i lasersko skeniranje.

Proizvodi vezani uz aplikaciju: