Smjer nagiba stijene

Karakteristične linije kamenoloma

Digitalni model terena (DTM) kamenoloma

Slider

 

Jedan od najčešćih geoloških zadataka jest određivanje nagiba i smjera pružanja stijena. Kako je riječ o parametrima koji su vremenski promjenjivi, isti je postupak (kao i samo prikupljanje podataka) potrebno maksimalno ubrzati, vodeći pritom računa o kvaliteti podataka. Koristeći 3D oblake točaka prikupljene senzorima za masovno prikupljanje podataka te naša softverska rješenja, nagib i smjer zadane stijene dobivaju se u svega nekoliko klikova mišem.

Proizvodi vezani uz aplikaciju:

Za sve upite i dodatne informacije javite se na broj telefona 040 363 299 ili na mail adresu info@geocentar.com