Title Image

Monitoring

Monitoring kamenoloma

Izmjera u industrijskom postrojenju

Praćenje pomaka mosta

Slider
Rastom gradova i broja stanovnika raste i potreba za stalnom izgradnjom i obnavljanjem infrastrukture. Logična je posljedica sve veća ulaganja u održavanje građevinskih objekata, s ciljem da isti budu sigurni i operativni što duži vremenski period. Moderne tehnologije kao što su geodetski sustavi za permanentni monitoring, geotehnički senzori i bespilotne letjelice neizostavan su dio metoda inspekcije i monitoringa.

 

Monitoring se može definirati kao periodičko ili permanentno određivanje koordinata diskretnih točaka s ciljem utvrđivanja potencijalnog pomaka, koji može dovesti do deformacije i urušavanja objekta. Geodetske su točke najčešće definirane prizmama i reflektivnim markicama, a njihove se koordinate određuju robotiziranim mjernim stanicama. Uz ovakav pristup, vrlo je čest slučaj da se monitoring provodi postavljanjem GNSS uređaja na mjesta gdje se očekuju najveći pomaci. Konačno, osim GNSS prijemnike i mjernih stanice, često korišteni instrumenti za određivanje pomaka su geotehnički senzori. Radi se o neovisnom senzorima kao što su inklinometri, ekstenzometri, optički senzori pomaka itd. Karakterizira ih vrlo visoka preciznost mjerenja, uz nedostatak da mogu odrediti samo relativne pomake.
Sustavi za permanentni monitoring vrlo su složeni te najčešće uključuju velik broj mjernih senzora. Jedan od glavnih izazova takvih sustava je pouzdano očitavanje i slanje podataka mjerenja svakog pojedinog senzora na server, s kojeg će se ista učitavati u softver za obradu podataka. Temeljem velikog broja neovisnih mjerenja, kao i više epoha mjerenja, softver može vrlo pouzdano provesti izjednačenje geodetske mreže te, koristeći napredne statističke testove, ustanoviti je li, i na kojim točkama, došlo do pomaka. Nakon postavljanja svih senzora i provođenje inicijalnih računanja, cijeli sustav može funkcionirati potpuno samostalno i automatizirano, bez ikakvog ljudskog utjecaja. Konačno, posljednji aspekt je i sustav alarmiranja, koji će, u slučaju pomaka, poslati SMS ili e-mail poruku nadređenim osobama.

 

Primjer monitoring konfiguracije:

 

1. Mjerna stanica – Topcon MS + Delta Link
2. GNSS prijemnik – Topcon NET-G5 + Delta Link
3. Geotehnički senzori – Senceive senzor troosni senzor nagiba i optički senzor pomaka
4. Software za obradu podataka – Topcon Delta Watch

 

Inspekcija se provodi kada je potrebno utvrditi operativno stanje objekta, detektirati potencijalne probleme ili oštećenja te napraviti dokumentaciju za isti. Općenito se inspekcija može provesti korištenjem RGB ili termalnih snimaka, prikupljenih pomoću bespilotnih letjelica. Dobivene snimke pružaju vrlo bitnu vizualnu komponentu te se, osim za pregledavnje i označavanje, mogu koristiti u fotogrametrijskom procesu rekontrukcije 3D modela objekta. Dobiveni 3D modeli mogu dodatno pomoći u inspekciji i donošenju bitnih odluka, ali i omogućiti izradu dokumentacije u obliku 2D uzdužnih i poprečnih presjeka, ortofoto prikaza i dimenzija. Podaci dobiveni inspekcijom mogu zatim poslužiti za razmatranje uspostave sustava monitoringa objekta, kao i za određivanje lokacija točaka čiji će se pomaci pratiti.

 

Primjer konfiguracije za inspekciju:

 

1. Bespilotna letjelica – Topcon Falcon 8+
2. Kamera za kartiranje – Sony Alpha 7R
3. Kamere za inspekciju – Panasonic ZS50 RGB + Flir Tau 2 640
4. Fotogrametrijski software – Topcon ContexCapture
5. Softver za vizualnu inspekciju – Topcon Magnet Inspect

Proizvodi vezani uz aplikaciju:

Za sve upite i dodatne informacije javite se na broj telefona 040 363 299 ili na mail adresu info@geocentar.com