Rad u hibridnoj konfiguraciji

Robotizirana mjerna stanica prati prizmu

Hybrid Switch - prijelaz s robotike na GNSS

Slider
U geodetskoj praksi, dva najčešće korištena instrumenta su mjerna stanica i GNSS prijemnik. Svaki ima svoje prednosti i nedostatke. Mjerna stanica garantira visoku preciznost i točnost mjerenja te ne ovisi ni o kakvoj vrsti korekcije. Ipak, za uspješno mjerenje potrebno je obaviti orijentaciju instrumenta te osigurati stalno optičko dogledanje između instrumenta i reflektora. S druge strane, GNSS prijemnik ne ovisi o optičkom dogledanju niti procesu orijentacije, ali ovisi o diferencijalnim korekcijama baznog uređaja. Uz to, točnost, preciznost i pouzdanost mogu varirati te ovise o broju i rasporedu satelita, troposferi, ionosferi itd.
Ukoliko se usporede pozitivne i negativne strane oba instrumenta, vrlo je jednostavno doći do zaključka kako su mane jednoga zapravo prednosti drugoga. Prema tome, logično bi bilo koristiti oba uređaja u isto vrijeme. No, je li to izvedivo?
Zahvaljujući Topcon Hybrid Positioning sustavu, jedan operater može istovremeno koristiti oba mjerna instrumenta i pohranjivati sve podatke u istom poslu i istom koordinatnom sustavu. Hybrid Positioning je vrlo jednostavna softverska nadogradnja unutar Magnet Field ili Magnet Construct terenskih softvera koja otključava mogućnost istovremenog rada s dva uređaja.

 

Primjer hibridne konfiguracije:

 

 1.  Robotizirana mjerna stanica – Topcon GT
 2.  GNSS prijemnik – Topcon Hiper VR
 3.  Štap s prizmom – Topcon ATP1
 4.  Terensko računalo – Topcon FC5000
 5.  Terenski softver – Magnet Field s Hybrid Positioning nadogradnjom


*Navedena konfiguracija je samo primjer. Hybrid Positioning sustav može se koristiti s bilo kojom Topcon robotiziranom stanicom,

GNSS prijemnikom i kontrolerom.

 

 

Korištenje Hybrid Positioning sustava proširuje standardne funkcije samostalnih instrumenata pomoću sljedećih značajki:

 

 1.  Hybrid Resection – orijentacija instrumenta korištenjem metode kombiniranog presjeka
(mjerenje kutova i duljina s nepoznate na poznate točke), s time da nije potrebno imati predefiniranu
geodetsku osnovu. Dovoljno je samo stati na minimalno 2 proizvoljne točke te odraditi mjerenje instrumentom.
Čim je mjerenje kutova i dužina dovršeno, softver automatski provodi GNSS mjerenja te određuje koordinate
točke na kojoj je centriran štap. Sve se događa brzo i automatizirano.

 

 2.  Hybrid Switch – pritiskom samo jedne tipke u Magnet Field softveru definira se koji se mjerni
instrument trenutno koristi za mjerenje.

 

 3.  Hybrid Lock – jedna od najvećih frustracija pri korištenju robotiziranih mjernih stanica je
gubitak optičkog dogledanja između prizme i instrumenta, što rezultira potrebom da se
instrument ponovno navede na prizmu te ju počne pratiti. Taj postupak često može biti
zamoran i dugotrajan. Zahvaljujući Hybrid Lock funkciji, sustav mjernoj stanici šalje GNSS
položaj štapa, što rezultira trenutnim okretanjem instrumenta i ponovnim “zaključavanjem” na
prizmu.

 

 4.  Autolokalizacija – kao što je poznato, plohe na kojima se obavljaju geodetska mjerenja
definirane su vrstom instrumenta koji se koristi. Mjerna stanica obavlja mjerenja na fizičkoj
površini Zemlje, dok GNSS prijemnik sva mjerenja provodi na referentnom elipsoidu. Prema
tome, radi se o 2 različita sustava što može dovesti do razlika pri mjerenju istih točaka različitim
instrumentima. Kako se to ne bi dogodilo, funkcija autolokalizacije svodi sva mjerenja u
državni koordinatni sustav koristeći faktore mjerila. Na ovaj se način dobivaju konzistentni i
točni podaci.

 

Korištenje Hybrid Positioning sustava u praksi pokazalo je značajno ubrzanje mjerenja, smanjivanje broja premještanja mjerne stanice, skraćivanje vremena potrebnog za dodatne obrade podataka te sveukupno povećanje točnosti podataka i same produktivnosti.

Proizvodi vezani uz aplikaciju:

Za sve upite i dodatne informacije javite se na broj telefona 040 363 299 ili na mail adresu info@geocentar.com