Title Image

Građevinska verifikacija

Skeniranje unutrašnjosti zgrade

BIM model zgrade

3D lasersko skeniranje postrojenja

Slider
U današnje vrijeme, sve je važnije osigurati da je građevinski objekt izveden po projektu. Praksa je pokazala da se zbog građevinskih pogrešaka i loših procjena vrijeme završetka građevinskih radova produžuje, a troškovi rastu. Kako bi se isto spriječilo, nužno je koristiti naprednu tehnologiju koja će omogućiti da se dogovoreni uvjeti gradnje realiziraju u dogovorenom vremenu i, što je najvažnije, unutar budžeta.
Prvi korak u tom procesu je prelazak na model iskolčenja svih elemenata građevine pomoću geodetskih i građevinskih mjernih stanica. Vrlo je čest slučaj da se precizno iskolčavaju samo vanjski gabariti zgrada, dok je unutrašnjost prepuštena odmjeravanju pomoću vrpce i improvizaciji. U današnje vrijeme, takvo nešto više nije prihvatljivo. Radeći po navedenim principima, pogreške izvođenja se gomilaju te vrijeme i cijena realizacije raste.
Napredak tehnologije omogućio je učitavanje gotovih (projektiranih) modela građevinskih objekata u terenska računala i iskolčenje pomoću robotiziranih mjernih stanica. Ovakav pristup vrlo je brz, jednostavan i iznad svega precizan.

 

Primjer konfiguracije za iskolčenje:

 

1. Robotizirana mjerna stanica – Topcon GT
2. Terensko računalo – Topcon FC5000
3. Terenski softver – Magnet Field

 

Drugi korak u procesu građevinske verifikacije je konstanta kontrola onoga što je do određenog trenutka izgrađeno. Drugim riječima, nakon izgradnje jednog dijela objekta, dobra je praksa provjeriti odstupanje izgrađene cjeline od projektiranog stanja. Za te se svrhe koriste terestrički laserski skeneri. Takvi instrumenti mogu u svega nekoliko minuta napraviti vrlo detaljne 3D prikaze izvedenog stanja. Ti se prikazi (3D skenovi) zatim automatizirano uspoređuju s 3D projektiranim stanjem koristeći softver ClearEdge Verity. Navedeni softver nakon usporedbe generira izvješća o elementima čija su odstupaju veća od dozvoljenih toleracija, koji su izvedeni na pogrešnom mjestu ili koji čak niti nisu izvedeni. Cijeli je proces vrlo jednostavan i kratak te je popraćen
ispravnom dokumentacijom.

 

Primjer konfiguracije za verifikaciju:

 

1. Laserski skener – Topcon GLS-2000
2. Softver za usporedbu projektiranog i izvedenog stanja – ClearEdge Verity

 

Konačno, treći korak uključuje učitavanje geometrije pogrešno izvedenih elemenata u terensko računalo i iskolčenje tih objekata koristeći mjernu stanicu. Ovaj postupak omogućuje brzo pronalaženje i ispravljanje grešaka izgradnje.
Cijeli model građevinske verifikacije temelji se na 2 mjerna instrumenta: mjernoj stanici i laserskom skeneru. Kako bi se smanjili troškovi kupnje 2 odvojena instrumenta, kao i olakšao cjelokupni postupak rada, preporuka je koristiti Topcon GTL-1000 mjerni instrument. Radi se o robotiziranoj mjernoj stanici koja je ujedno i laserski skener. U usporedbi s klasičnim laserskim skenerima, vrijeme koje je potrebno za svladavanje potrebnih radnih procesa koristeći GTL-1000
značajno je skraćeno. Svaki operater koji zna koristiti robotiziranu mjernu stanicu za iskolčenja vrlo će brzo i jednostavno naučiti koristiti GTL-1000 za potrebe laserskog skeniranja.

 

Primjer napredne konfiguracije za kompletni proces građevinske verifikacije:

 

1. Robotizirana skener stanica – Topcon GTL-1000
2. Terensko računalo – Topcon FC5000
3. Terenski softver – Magnet Field
4. Softver za usporedbu projektiranog i izvedenog stanja – ClearEdge Verity

Proizvodi vezani uz aplikaciju:

Za sve upite i dodatne informacije javite se na broj telefona 040 363 299 ili na mail adresu info@geocentar.com