Title Image

Fotogrametrija

3D fotogrametrijski model kamenoloma

3D fotogrametrijski model stijena

3D model telekomunikacijskog tornja

3D model stare kuće za potrebe rekonstrukcije

Hibridni (fotogrametrija+LiDAR) model fasade

3D laserski sken crkve

3D sken kulturne baštine

Slider
Fotogrametrija
Fotogrametrija je znanost o prikupljanju 2D snimaka nekog objekta ili terena te dobivanju preciznih 3D koordinata točaka, koristeći minimalno dvije snimke između kojih postoji preklop. Nekada je ova metoda bila slabo korištena zbog opsežnih računskih procesa koje je trebalo proći kako bi se došlo do relativno malog broja koordinata točaka. Razvojem računala i programa, fotogrametrijski je proces uspješno automatiziran te je danas vrlo jednostavno prikupiti velik broj fotografija s odgovarajućim preklopom, učitati iste u neko programsko rješenje te pričekati da računalo proizvede detaljan i vizualan 3D model snimljenog objekta ili terena. Naravno, cijeli proces nije toliko jednostavan. Ukoliko želimo postići visoku razinu točnosti, moramo se držati određenih pravila te koristiti odgovarajuću opremu. Preporuka je koristiti kamere (DSLR ili Mirrorless sustave) visoke rezolucije, sa kvalitetnom optikom te s poznatim i stabilnim parametrima unutarnje orijentacije. Uz to, za potrebe apsolutne orijentacije modela, nužno je koristiti kontrolne točke, odnosno točke poznate po koordinatama u nekom koordinatnom sustavu. Takve se koordinate određuju geodetskim instrumentima, kao što su mjerne stanice i GPS (GNSS) prijemnici. Točnost kontrolnih točaka trebala bi biti 2-4 cm.

 

Primjer konfiguracije za aerofotogrametrijsku izmjeru:

 

1. Bespilotna letjelica – Topcon Sirius Pro RTK
2. Kamera – Sony Alpha 6000
3. Fotogrametrijski softver – Agisoft Metashape

 

Za sve upite i dodatne informacije javite se na broj telefona 040 363 299 ili na mail adresu info@geocentar.com