Hibridni (LiDAR+fotogrametrija) model fasade

Fotogrametrijski visoko-rezolucijski model fasade

3D model stare kuće za potrebe rekonstrukcije

Slider

 

 

Planiranje obnova fasada velik su i značajan dio arhitektonskog posla. Kako bi isto bilo moguće, potrebno je imati detaljan i točan snimak fasade. U današnje je vrijeme takav snimak moguće napraviti vrlo brzo, jednostavno i detaljno koristeći terestričke laserske skenere ili fotogrametriju. Navedene tehnologije omogućuju izradu detaljnih 3D prikaza koji mogu poslužiti kao podloga za kreiranje 2D ili 3D vektorskih prikaza fasade.

Proizvodi vezani uz aplikaciju:

Za sve upite i dodatne informacije javite se na broj telefona 040 363 299 ili na mail adresu info@geocentar.com