Title Image

Izmjera objekata

Izmjera unutrašnjosti ručnim mobilnim sustavom

Izmjera zgrade izvana ručni mobilnim sustavom

3D sken kulturne baštine

Slider

 

Izmjera i prikaz unutrašnjosti objekata neophodan je korak za planiranje prostora, preprojektiranje, dimenzioniranje, legalizaciju, energetsko certificiranje, izradu plana evakuacije itd. Takva izmjera najčešće podrazumijeva dobivanje tlocrta ili 2D presjeka mjerenog objekta. Tradicionalne mjerne metode koje uključuju korištenje ručnih daljinomjera izrazito su dugotrajne, nepouzdane i netočne. Rješenja temeljena na tehnici laserskog skeniranja zbog svoje su brzine, točnosti i jednostavnosti korištenja izrazito pogodna za navedene zadaće.

Proizvodi vezani uz aplikaciju: