3D računalna animacija grada

Laserski sken arheološkog nalazišta

Slider

 

Arhivirane 3D modele artefakata ili nalazišta moguće je iskoristiti u mnoge svrhe, od kojih se naročito ističu turističke i edukacijske. Budući da dobiveni modeli predstavljaju realističan prikaz stvarnog svijeta, moguće ih je animirati i vizualizirati na način da se prikažu kakvi su bili kad su nastali te kako su se, i iz kojih razloga, mijenjali kroz povijest. Na navedeni je način moguće mnogo bolje shvatiti različite načine života i običaje te rekonstruirati značajne dijelove povijesti, čime se dobiva šira slika utjecaja pojedinih kultura i civilizacija na današnje društvo.

Proizvodi vezani uz aplikaciju:

Za sve upite i dodatne informacije javite se na broj telefona 040 363 299 ili na mail adresu info@geocentar.com