Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Geo-Centar d.o.o.

 

 

Projekt „Povećanje konkurentnosti poduzeća Geo-centar d.o.o. ulaganjem u informacijsku I komunikacijsku tehnologiju za prikupljanje I obradu prostornih podataka te razvoj novih metoda rada”.”Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“.

Opis projekta:
Provedbom projekta nastoji se  podići razvoj poduzeća GEO-CENTAR ulaganjem u rješenja iz područja informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT).
Specifični cilj projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća. Taj cilj će se ostvariti kroz podizanje razine kvalitete, ali i uvođenjem suvremenog načina obrade i pružanja geodetskih usluga, istraživanja i modeliranja novih metoda rada vezanih uz AEC (arhitekura, građevina, geodezija) sektor, sektor geologije, šumarstva, poljoprivrede, ekologije. Ostvarivanje specifičnog cilja projekta mjerit će se povećanjem obujma poslovanja – i u konačnici povećanjem prihoda od prodaje i novim zapošljavanjem.

Elementi projekta:

  • Element 1 – Nabava i implementacija IKT poslovnih opreme i softvera
  • Element 2 – Upravljanje projektom
  • Element 3 – Promidžba i vidljivost

Cilj Poziva: Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.
Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Specifični cilj Poboljšani razvoj i rast GEO-CENTRA d.o.o. kao mikro poduzetnika na domaćim i stranim tržištima

Rezultati projekta:
• Porast zapošljavanja: 1
• Povećani prihod od prodaje: 51%
• Unaprjeđeni poslovni procesi uvođenjem rješenja iz područja IKT-a: 8
• Privatna ulaganja: 134.220,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: od 28. listopad 2019. do 28. travanj 2020.

Ukupna vrijednost projekta je 279.625,00 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 145.405,00HRK.

Više informacija:
+385 98 241 927
info@geocentar.com
www.geocentar.com
www.strukturnifondovi.hr

https://razvoj.gov.hr/

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke GEO-CENTAR d.o.o.