Edukacija i podrška za sve hardverske i softverske proizvode iz našeg asortimana

 • edukacije je moguće potpuno prilagoditi zahtjevima, potrebama i predznanju korisnika
 • svakom korisniku nudimo individualan pristup, u edukacijama koristimo realne primjere iz prakse
 • isporučujemo potrebne edukacijske materijale kao što su testni podaci, upute za rad te PowerPoint prezentacije
 • za sve naše proizvode nudimo stalnu podršku u vidu telefonske ili on-line komunikacije
 • za neke proizvode i usluge nudimo mogućnost certificiranja

Nudimo sljedeće opcije školovanja i certificiranja:

 1. Školovanje za izmjeru klasičnim geodetskim instrumentima (mjerna stanica, nivelir, GNSS prijemnik)

 2. Školovanje i certificiranje za pilota bespilotnih letjelica

 3. Školovanje i certificiranje za rad s laserskim skenerima

 4. Školovanje i certificiranje za prikupljanje podataka LiDAR senzorima sa bespilotnih letjelica

 5. Školovanje i certificiranje za fotogrametrijsku izmjeru

 6. Školovanje i certificiranje za snimanje iz zraka (aerofotogrametriju)

 7. Školovanje i certificiranje za obradu geodetskih mjerenja

 8. Školovanje i certificiranje za obradu fotogrametrijskih mjerenja

 9. Školovanje i certificiranje za obradu mjerenja laserskih skenera

 10. Školovanje za rad i iskorištavanje 3D podataka

 11. Razvoj i poboljšanje poslovnih procesa na konkretnim primjerima

GC_akademija

Za sve upite ili dogovor oko edukacije javite se na broj telefona 040 363 299 ili na mail adresu info@geocentar.com