SMARTTECH 3D

Micron3D

NOVI 3D skener sa strukturnom bijelom svjetlosti

  |   SMARTTECH 3D

Novi 3D skener za digitalizaciju muzejskih izložaka - SMARTTECH MCRON3D u boji omogućava snimanje objekta s teksturom i izradu triangulacijske mreže direktno na terenu. Gustoćom oblaka točaka 1000 točaka po mm2 reflektira najmanji detalj geometrije i boju objekta. Visoka rezolucija mjerenja omogućuje korisniku prikupljanje informacija...

Read More
Izbornik